ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ……

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

           ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

23/10/2019

 

Προς:  Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, (υπ οψι κ. Τσαγκάρη Ελένη)

 

Κοιν: Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Θέμα: <Συμμετοχή και ορισμός εκπροσώπων στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

        Αγίων Αναργύρων Καματερού>       

 

 

Σε συνέχεια της  πρόσκλησης που έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αγίων Αναργύρων Καματερού, σας γνωρίζουμε, ότι η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ,

επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτή ,

 

όπως έχει την δυνατότητα , βάσει της παραγράφου 1 άρθρου 76 του Ν.3852 /2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18.

Εκπρόσωπος μας ορίζεται, ο Καρελιώτης Θανάσης του Δημητρίου, και αντικαταστάτης του  ο Νικόλαος Τσίντζας του Δημητρίου.

 

Στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση,,

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ                               ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisPrint this pageEmail this to someone