Διοικητικό Συμβούλιο

ds

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (6931578980)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6937196520)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ (6974421127)

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ(6947078932)

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΠΗΛΛΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (6980546295)

ΜΕΛΗ:

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (6985803503)

ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ(6974744002)

ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (6937196520)

ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΤΑΣΣΑ (6946364169)

ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΧΑΡΑ (6972721381)

ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (6977012160)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisPrint this pageEmail this to someone