Διαδικασίες παραχώρησης σχολικών χώρων

Διαδικασίες παραχώρησης σχολικών χώρων

Ύστερα από διαμαρτυρίες συλλόγων αναφορικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων, σας κοινοποιούμε το σύνολο της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Σας επισημαίνουμε επιγραμματικά, ότι εκτός από την Σχολική Επιτροπή, δεν είστε υποχρεωμένοι να καταθέσετε ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, αίτηση ή δικαιολογητικά.

Αν κάποιος άλλος οργανισμός ή υπηρεσία του Δήμου μας ( εκτός από την Σχολική Επιτροπή) σας ζητήσει την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου αναφορικά με την παραχώρηση, παρακαλούμε όπως θεωρήσετε την, καταχρηστική, αυθαίρετη και παρά το γράμμα του νόμου.

Η κατάθεση γίνεται ή στον διευθυντή του σχολείου (για διευκόλυνση σας) ή στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής.

Αν πρόκειται για δραστηριότητα που αφορά ενήλικες, την έγκριση την δίνει η Σχολική επιτροπή…

Αν πρόκειται για δραστηριότητα που αφορά παιδιά, ως προς την δραστηριότητα την έγκριση την δίνει ο Σχολικός Σύμβουλος, ως προς τον χώρο την έγκριση την δίνει η Σχολική Επιτροπή αφού υπάρξει προηγουμένως θετική απόφαση από τον Σχολικό Σύμβουλο.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΧΑΥΝΩΝΕΙ